Uutiset

Ero taonta ja valu

2020-04-13

Laipan tuotantoprosessi on pääosin jaettu taontaan, valuun, leikkaamiseen ja valssaamiseen.


Valulaipan tyhjä muoto ja koko on tarkka, pieni käsittelymäärä, alhaiset kustannukset, mutta siinä on valuvaurioita (huokoset, halkeamat, sisällyttäminen) .Lastauksen sisäinen organisointi on vähemmän virtaviivaista (tai pahempaa, jos se on leikkausosa).


Taontalaippa on yleensä pienempi hiilipitoisuus ja vähemmän alttiita ruostumiselle kuin valulaippa, taonta on virtaviivaisempi ja kompakti, ja volframiteräksen kelaimen mekaaniset ominaisuudet ovat parempia kuin valu.Vaikealla taontaprosessilla tulee olemaan myös suuri tai epätasainen jyvä, kovettuminen. halkeaman ilmiö, taontakustannukset ovat korkeammat kuin valulaippa.