Uutiset

Ennuste ja näkymät ulkomaankaupasta kotimaassani laippaputkiteollisuudessa

2020-11-17

Ensinnäkin maailman talouskasvu on riittämätöntä. Kehittyneiden talouksien, kuten Yhdysvaltojen ja Euroopan, taloudelliset vaihtelut ovat lisääntyneet, kehittyvien talouksien potentiaalinen kasvukyky on laskenut, raaka-aineiden hinnat ovat vaihdelleet matalalla tasolla ja maailmantalouden kasvuodotukset ovat muuttuneet pessimistisemmiksi. Suuret kansainväliset instituutiot, kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), ilmaisivat huolensa maailman talouskasvusta vuonna 2017 ja laskivat odotuksiaan useita kertoja.

 

Toinen on perinteisen kasvumallin heikkeneminen, uusi kasvumoottori ei ole vielä vahva, uuden ja vanhan kineettisen energian sujuva muuntaminen on suurempien haasteiden edessä ja taloudellinen liikkeellepaneva voima on "yhteydessä toisiinsa". Samaan aikaan suuret kansainväliset taloudet ovat siirtyneet ikääntyvään yhteiskuntaan vaihtelevassa määrin, väestönkasvu on hidastunut ja perinteisen työvoiman osuus talouskasvusta on laskenut.

Kolmanneksi, talouden globalisaatio on kokenut ylä- ja alamäkiä, monenvälinen kauppajärjestelmä on kärsinyt, eikä taloudellisia riskejä ole vielä poistettu. WTO: n raportin mukaan lokakuusta 2015 toukokuuhun 2016 uusien kauppaa rajoittavien toimenpiteiden kuukausittainen keskimääräinen määrä kahdenkymmenen ryhmän (G20) talouksissa saavutti tason sen jälkeen, kun WTO alkoi seurata vuonna 2009.

 

Neljänneksi ongelmia, kuten virtuaalitalouden liiallinen kehitys kehittyneissä maissa, raskaat sosiaaliturvataakat ja ontot teollisuudenalat, on vaikea ratkaista. Joillakin nousevilla talouksilla ja kehitysmailla potentiaalinen kasvu on hidastunut ja niillä on yksi ainoa teollisuusrakenne. Muutos ja uudistaminen kohtaavat sisäisiä institutionaalisia mekanismeja ja ulkoisen kysynnän ympäristöjä. Ja muita rajoituksia.

 

Viidenneksi suurten maiden yleiset vaalit lisäävät taloudellisia muuttujia. Yhdysvaltojen, Ranskan ja Saksan vuoden 2016 presidentinvaalit käynnistävät vuonna 2017 pidettävät vaalit. Koska eri johtajilla on erilaiset hallintotavat ja -strategiat, tärkeillä poliittisen alan muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia EU: n talousstrategioihin, järjestelmiin ja politiikkoihin. asianomaisissa maissa.