FAQS

Mikä on tärkein tuotantoprosessi?

2020-08-20
Kattavaan prosessiin kuuluu raaka-leikkaus, taonta, lämmitys, taonta, valssaus, koneistus, poraus, tarkastus, merkintä ja pakkaaminen.