Uutiset

Kiina julkaisee valkoisen kirjan "Kiinan kanta Kiinan ja Yhdysvaltojen talous- ja kauppaneuvotteluihin"

2020-06-17

Valkoisessa kirjassa korostettiin, että Yhdysvaltojen uuden hallituksen astuttua virkaan vuonna 2017 sitä on uhattu muun muassa tullikorotusten avulla ja se on usein aiheuttanut taloudellisia ja kaupallisia kitkoja tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa. Maaliskuun 2018 jälkeen Kiinan on Yhdysvaltain hallituksen aloittaman Kiinan ja Yhdysvaltojen yksipuolisen talous- ja kauppakriisin johdosta ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin maan ja ihmisten etujen päättäväiseksi puolustamiseksi. Samaan aikaan Kiina on aina pitänyt kiinni perusasemasta riitojen ratkaisemisessa vuoropuhelun ja neuvottelujen avulla, käynyt useita talous- ja kauppaneuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ja pyrkinyt vakauttamaan kahdenvälisiä talous- ja kauppasuhteita.