Uutiset

Laipan yleiset viat ja menetelmät

2020-06-03

Nykyaikaisen teollisuuden jatkuvassa tuotannossa laipat ovat alttiita keskikorroosiolle, eroosiolle, lämpötilalle, paineelle ja iskuille.Tekijöiden, kuten liikkeen, vaikutus johtaa väistämättä vuoto-ongelmiin. Tiivistyspinnan virheen käsittelykoon takia tiivistyselementin ikääntyminen, väärä asennus ja muut syyt aiheuttavat erittäin todennäköisesti laipan vuotamisen. Jos laipan vuoto-ongelmaa ei voida hallita ajoissa, vuoto on nopeaa väliaineen eroosiossa. Laajentuminen johtaa materiaalihäviöön, tuotantoympäristön tuhoutumiseen ja valtavaan taloudelliseen menetykseen. Jos se vuotaa myrkyllistä ja haitallista, syttyvää ja räjähtävää väliainetta, se voi myös aiheuttaa suuronnettomuuksia, kuten myrkytyksen, tulipalon ja räjähdyksen.Perinteinen ratkaisu laipan vuotamiseen on vaihtaa tiivisteosa ja levittää tiivisteainetta tai vaihtaa laipat ja putket, mutta tällä menetelmällä on suuria rajoituksia, ja joillekin vuodoille on asetettu teollisuusympäristön turvallisuus. Vaatimukset ovat rajoitetut, eikä niitä voida ratkaista paikan päällä.Polymeerikomposiittimateriaaleja voidaan nyt käyttää paikan päällä tapahtuvassa vuotojen estämisessä, jossa käytetään suhteellisen kypsää Blessed Blue -järjestelmää.Yksi ihanteellisimmista menetelmistä, etenkin syttyvissä ja räjähtävissä tilanteissa, osoittaa myös sen ainutlaatuiset edut, polymeerikomposiittimateriaaliteknologian rakennusprosessi on yksinkertainen, turvallinen ja edullinen, voi ratkaista piilotetun turvallisuuden lisäksi suurimman osan laipan vuoto-ongelmasta yrityksille säästää yrityksiä lisää ylläpitokustannuksia.